การเขียนประวัติผู้เขียน (biography )ใน Content มีผลต่อ seo ไหม

Google มีการประมวลผลด้านคุณภาพนักเขียนที่เป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลด้านการจัดอันดับ (ranking signal) เพื่อจัดอันดับของแหล่งที่มาของเนื้อหา โดย ณ เวลานั้น หลักๆในการประมวลผลจะใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

Continue reading

บทความเยอะๆแล้วจะเพิ่ม quality index ต่อภาพรวมด้าน seo หรือไม่

“เคยรู้สึกไหมว่าการเพิ่มคอนเทนต์มากๆ บางทีทำให้คียเวิร์ดเราหลุดจากหน้า landing pageที่เราต้องการในการ ranking แต่ Google ดันไปจับหน้าใหม่แทน หรือ กรณีที่ว่าทำคอนเทนต์มาตั้งเยอะ แต่ไม่ช่วยให้อันดับดีขึ้น”

Continue reading