การทำ seo เว็บเก่า VS เว็บใหม่ ควรทำอย่างไร และวิธีแตกต่างกันไหม

การทำ seo สองรูปแบบนี้นั้น ในมุมมองของ thaidailyseo แล้วถือว่าควรต้องมีการเตรียมการที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจน หลากหลายส่วน

การทำ seo เว็บใหม่ หรือพึ่งเปิดมาไม่นานนั้น หลักการทำจริงๆแล้วสามารถเริ่มทำเหมือนเว็บใหม่ๆทั่วไปได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการใส่คียเวิร์ดในส่วนต่างๆ หรือ การมีเนื้อหาและคียเวิร์ดในหน้าที่ต้องการติดอันดับ รวมถึงการทำผังเว็บไซต์(silo seo) ให้ชัดเจน ซึ่งส่วนพื้นฐานเหล่านี้ สามารถดูได้ในโพสก่อนหน้านี้

แต่สำหรับเว็บไซต์เก่าขั้นตอนการปรับนั้นยุ่งยากกว่าควรทำอย่างไร


การปรับโครงสร้างคอนเทนต์เว็บไซต์เก่า ( ON Page Content Optimize for Old website )

“รักษาอันดับเดิม ปรับ + เติมเพื่อคำกลุ่มใหม่”

การทำ seo เว็บที่มีอายุค่อนข้างเยอะมาแล้ว (โดยเฉพาะเว็บไซต์องค์กรหรือบริษัทที่เปิดมานานแล้ว ที่พึ่งมาให้ความสนใจด้าน seo )

การที่จะทำ seo กับเว็บประเภทนี้นั้นจริงๆแล้วส่วนใหญ่ปัญหาจะมีหลากหลายส่วนมาก เพราะเนื่องจากไม่ได้มีการวางแผนมาต้้งแต่แรก รวมถึงอาจจะมีคีย์เวิร์ดที่ติดหน้า Google อยู่แล้วในบางหมวดคำ ดังนั้นวิธีการปรับ seo สำหรับเว็บไซต์กลุ่มนี้ควรทำอย่างไร 

1.ตรวจสอบคียเวิร์ดว่ามีคำไหนที่เราต้องการติดอันดับ Google อยู่แล้วหรือไม่

กรณีมีการติด Google Search Console(GSC) มาแต่แรกแล้ว อันนี้สามารถเช็คผ่านเครื่องมือนี้ได้เลยเพื่อให้เห็นภาพรวมคียเวิร์ดภายในเว็บไซต์ของเราว่ามีคำไหนที่ต้องประเด็นกับธุรกิจของเราอยู่บ้าง

กรณีไม่มีการติดตั้ง GSC อยากแนะนำว่าให้เช็คคำผ่านเว็บไซต์ที่มีให้บริการเช็คอันดับฟรี เช่น serprobot.com แล้วดูว่าคำของเรามีอยู่ในหน้าของ Google หรือไม่ 

โดยในส่วนนี้สิ่งที่ต้องสนใจเป็นพิเศษคือ คำคีย์เวิร์ดที่มีการติดอยู่หน้าแรกของ Google (โดยเฉพาะอันดับที่ 1-10 ที่เป็นคำเกี่ยวกับธุรกิจของเรา ) ให้ทำการลิสไว้ โดยลิสในส่วนของ คียเวิร์ด และ url เก็บไว้ก่อน

2.การตรวจสอบเนื้อหาและการแก้ไขส่วนต่างๆภายใน url นั้น


กรณีที่ไม่มีการติดอันดับเลยหรืออยู่หน้าท้ายๆนั้นสามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนเนื้อหาคอนเทนต์ภาพรวมทั้งหมดได้เลย 

แต่กรณีที่มีการติดอันดับในหน้าแรกของ google นั้นแนะนำว่าการปรับเปลี่ยนทั้งหมดหรือลบเขียนใหม่หมดส่วนนี้อาจจะไม่เหมาะสม แต่ควรเป็นการเสริมคอนเทนต์เพิ่มเข้าไป เพื่อให้คำที่ติดอันดับอยู่แล้วนั้นลดโอกาสในการกระทบ หรืออันดับล่วงลงมาอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็อย่าลืมว่าการเพิ่มคอนเทนต์นั้นสามารถมีการแกว่งของอันดับในช่วงแรกได้ ดังนั้นการเพิ่มคอนเทนต์ควรมีทั้งตัวเนื้อหาและคียเวิร์ด ทั้งของเก่าและของใหม่ให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ เพิ่มโอกาสในการติดของกลุ่มคำใหม่ให้มีมากขึ้น และยังรักษาอันดับคำปัจจุบันให้อยู่ได้ดีต่อไปได้อีกด้วย 

**การแก้เพิ่มคอนเทนต์รูปแบบหมั่นตรวจสอบช่วงภายในเดือนแรกหลังจากทำการเพิ่มคอนเทนต์ เพื่อดูุว่าคียเวิร์ดที่เราต้องการกับคีย์เวิร์ดที่ติดอยู่แล้วนั้นเป็นอย่างไร – หากคียเวิร์ดกลุ่มที่เราทำการเพิ่มยังไม่ค่อยติด ตรงส่วนนี้ต้องกลับไปดูเรื่องของ keyword density ให้ดีว่าของเรามีประมาณที่เหมาะสมหรือยัง **

3.การตรวจสอบและแก้ไข title & description


สำหรับเว็บไซต์เก่าที่มีอันดับอยู่หน้าต้นๆ : การแก้ไขนั้นจะคล้ายกับกรณีของข้อ 2 (การแก้เนื้อหาภายในเว็บไซต์) เพราะ title นั้นถือว่าเป็นจุดที่ Google ประมวลผลในลำดับต้นๆเลยก็ว่าได้ ดังนั้นการแก้ไขtitle หากมีคีย์เวิร์ดประกอบอยู่แล้ว ถ้าจะทำการแก้ไขควรปรับเปลี่ยนคีย์เวิร์ดให้ตอบโจทย์แทนมากขึ้นโดยยังผสมคียเวิร์ดเดิมอยู่ อย่างเช่น “บริการซ่อมรองเท้า ต้องที่ example.com” เปลี่ยนเป็นกลุ่มคำที่เราต้องการ “บริการซ่อมรองเท้าราคาถูก ที่ example.com ” ได้ทั้ง user intention “เรื่องราคา” และได้ทั้งการผสม “longtail keyword” ซ่อมรองเท้า+ราคาถูกไปในตัวด้วย ถือได้ว่า title อันเดียวครอบคลุมทั้งสองคียเวิร์ดได้เลย

4.การปรับเปลี่ยน url structure & breadcrumb


กรณีเว็บเก่าส่วนมากที่พอเจอคือ url structure ที่จะเป็นรูปแบบที่ไม่ค่อย friendly มากนัก ดังนั้นส่วนนี้หากทำการเปลี่ยนได้ก็ดีมาก เพื่อช่วยให้ Google เข้าใจ url นั้นๆได้ดีขึ้นอีกช่องทางนึง รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อ user ด้วย ทำใหผู้ใช้งานรู้ว่า url นั้นๆเกี่ยวกับเรื่องอะไร แต่ที่พบเจอมามากคือเว็บไซต์เก่าๆจะจ้างคนเขียนเว็บมากกว่าการใช้ CMS อย่างพวก wordpress ทำให้การปรับเปลี่ยน url ไม่ได้ง่ายนักหรือใช้ระยะเวลาทำค่อนข้างนาน ส่วนนี้อาจหาวิธีแก้ไขเบื้องต้นอีกรูปแบบได้คือ การทำ breadcrumb เพื่อช่วยให้ Google เข้าใจ path เว็บไซต์เรามากขึ้นว่าหน้าแต่ละหน้าของเราอยู่ในส่วนของอะไร โดยส่วนของbreadbrumb นี้สามารถทำผ่าน schema หรือ html ได้เช่นกัน ดูรายละเอียด breadcrumb เพิ่มเติมได้ที่นี่ 


**แต่หากเป็นไปได้สามารถปรับทั้ง url ให้ friendly และ เพิ่ม breadcrumb เข้าไปด้วยจะดีที่สุด **

5.คำถามยอดฮิต หากจำเป็นต้องเพิ่มเนื้อหาควรเป็นแนวไหน และควรเพิ่มในหน้าไหน


โดยส่วนนี้จะเป็นการตอบคำถามในข้อที่ 1 ที่บอกให้ลิส คียเวิร์ดและ  url ที่ติดอันดับของคำนั้นๆไว้

สำหรับต้องการเพิ่มเนื้อหาในหน้าเดิม ที่มีบางคำอันดับมีการติดหน้าแรกอยู่แล้ว แต่ต้องการให้คีย์เวิร์ดอื่นติดหน้านี้เช่นกัน: มุมมอง thaidailyseo อยากให้เพิ่มคอนเทนต์ทีเกี่ยวกับธุรกิจของคุณเป็นหลัก เพราะเนื้อหาที่คุณอธิบายจะเกี่ยวเนื่องกับสินค้าหรือหน้าเว็บไซต์ของคุณได้เป็นอย่างดีซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ user แต่ขอให้เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับคีย์เวิร์ดเดิมนั้นๆด้วย เพราะหากต้องการคีย์เวิร์ดคนละกลุ่มหรือห่างกันโดยสิ้นเชิง การประมวลผลถึงคุณภาพและความที่เนื้อหาต้องประเด็น (relevant) หน้านั้นๆก็จะน้อยลงตาม เริ่มต้นแนะนำลองเพิ่มคียเวิร์ดที่เกี่ยวเนื่องประมาณ 1 paragarph ดูก่อนเพื่อค่อยๆประเมินผล

สำหรับอีกวิธีที่นิยมทำกันคือไปดูว่าที่ติดอันดับหน้าแรกนั้น เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร แล้วทำการดัดแปลงให้ใกล้เคียงกับของเรามากที่สุด  ส่วนนี้ที่ไม่ค่อยอยากแนะนำเพราะว่า เมื่อมองกลับถึงสิ่งที่เราต้องการจริงๆในการติดหน้าแรกมันจะไม่ใช่ traffic อย่างเดียวแล้ว แต่คือยอดขาย หรือ conversion ด้วย ดังนั้นการดัดแปลงเนื้อหาเพื่อให้ใกล้เคียงกับบทความอื่นๆ ไม่เพิ่มประโยชน์ให้กับผู้ค้นหาเท่าที่ควร และอีกส่วนที่จะเกิดขึ้นตามคือคุณภาพเนื้อหาหรือความเป็นunique ในบทความนั้นๆจะลดลงตามลำดับ จึงอาจนำไปสู่การเกิดconversionได้ยากขึ้น (ส่วนนี้ focus แค่ตัวเนื้อหาอย่างเดียว ไม่ได้หมายถึงหน้าตาหรือรูปแบบเว็บไซต์นะครับ)


**สำหรับส่วนนี้ คิดว่าควรปรับตามมุมมองของผู้ทำแต่ละเว็บไซต์ เพราะสุดท้ายแล้วความต้องการของแต่ละท่านมีความต้องการที่แตกต่างกันไป ดังนั้นรูปแบบอาจขึ้นอยู่กับการพิจารณาองค์ประกอบส่วนอื่นๆเข้าไปด้วยจึงจะสามารถทำให้เห็นภาพรวมได้ชัดขึ้น **


To sum up: รายละเอียดส่วนนี้บางท่านอาจจะทราบกันอยู่แล้ว แต่จากประสบการณ์ที่ทำมานั้นมีหลายท่านเผลอลืมไป แล้วไม่ได้ทำการตรวจสอบก่อน โดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจหรือผู้จ้างคนดำเนินการ seo ควรเช็คคีย์เวิร์ดส่วนนี้ก่อนเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากไปจ้าง agency หรือผู้ทำseo แล้วบางทีเขาอาจไปโฟกัสแต่กลุ่มคำใหม่อย่างเดียว สุดท้ายมุ่งพัฒนาแต่คำใหม่จนเสียโอกาสกับอันดับที่ดีๆก่อนหน้านี้ไปอย่างน่าเสียดาย